Patoloji Kliniği

Klinik  Yapısı

Klinik 3 uzman hekim, 3 yardımcı sağlık personeli ile hizmet vermektedir.

Klinikte yapılan uygulamalar

- HİSTOPATOLOJİK İNCELEMELER: İNSİZYONEL BİOPSİ, EKSİZYONEL BİOPSİ, ORGAN R EZ E KS İYONLARI, RADİKAL REZEKSİYONLAR, ENDOSKOPİK (ÖZOFAGUS- MİDE-DUODENUM-KOLON-İLEUM) BİYOPSİLER, BRONKOSKOPİK BİYOPSİLER, PUNCH BİYOPSİ, TRU-CUT BİYOPSİ, İĞNE BİYOPSİSİ, KÜRETE (ENDOMETRİAL- ENDOSERVİKAL) MATERYALLER

-SİTOPATOLOJİK İNCELEMELER: SERVİKAL-VAGİNAU YAYMA (PAP SMEAR), VÜCUT SIVILARI SİTOLOJİSİ (BOS,PLEVRA,PERİTON, PERİKARD, İDRAR), KİST SIVISI ASPİRASYONLARI, BALGAM, BRONŞ LAVAJI, BATIN YIKAMA MATERYALLERİ, MEME BAŞI AKINTISI, İNCE İĞNE ASPİRASYON BİOPSİSİ (İİAB) MATERYALLERİ

- FROZEN KESİT İNCELEMESİ: OPERASYON SIRASINDA ALINAN ÖRNEĞİN DONDURULUP KESİLİP BOYANARAK İNCELENMESİ-SONUCA GÖRE OPERASYON SEYRİNİN BELİRLENMESİNE YARDIM

-İLERİ TETKİKLER: İMMÜNHİSTOKİMYASAL VE HİSTOKİMYASAL BOYAMALAR

- BAŞKA MERKEZDE HAZIRLANMIŞ BOYALI PREPARAT VE HAZİR PARAFİN BLOKLARIN İNCELENMESİ.

Uz. Dr. Ahmet Tuğrul ERUYAR
Uzman Hekim
Uz. Dr. Hakan DEMİRCİ
Uzman Hekim
Uz. Dr. İbrahim KUŞKONMAZ
Uzman Hekim
Uz. Dr. Mehtap CANİKOĞLU
Uzman Hekim
    Kapat
    Kapat
    Kapat
Kocaeli Tıp Dergisi Hekimbaşı Sağlık Gazetesi Hasta El Kitabı HKS Komiteler Kitapçığı
Halkla İlişkiler Komisyonu Kitapçığı Enfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları
  © 2008-2014 Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Web Tasarım & Barındırma Neo