Mikrobiyoloji

Merkez Laboratuar:

Merkez (08:0017:00) ve Acil (24 saat boyunca) Laboratuarımız poliklinik zemin katta hizmet vermektedir.

Laboratuarlarda hedefimiz en kısa sürede,doğru sonucu hastalarımıza ulaştırabilmektir.

Laboratuarlarımız,3 mikrobiyoloji uzmanı3 biyokimya uzmanı 25 laboratuar teknisyeni ile hizmet vermektedir.

Hastanemiz T.S.E I.S.O 9000-2000 Toplam kalite sisteminin kurulmasıyla birlikte şuan T.S.E I.S.O 9000-2008 Toplam Kalite Sistemiyle devam etmekte,laboratuar yönetim ve organizasyonu da standart mantığına göre revize edilmiştir.

Tüm testlerin günlük olarak internal kalite konrolleri takip edilmekte , ayrıca düzenli olarak yurt dışında üye olduğumuz merkezlerden (RIQAS-EQAS-NEQAS-MLE) gelen numuneler çalışılıp sonuçlar tüm dünya genelinde değerlendirilerek Eksternal kalite kontrolleri yapılmaktadır.

Dış laboratuar:

Merkez laboratuarda çalışılamayan tüm tetkikler anlaşmalı dış laboratuarda çalışılmaktadır.

 

LABORATUAR TETKİK LİSTESİ

BİYOKİMYA
Glukoz
Kan üre azotu (BUN)
Kreatinin
Ürik asit
Alanin aminotransferaz(ALT)
Aspartat transaminaz (AST)
Laktik dehidrogenaz((LDH)
Gama glutamil transferaz(GGT)
Alkalen fosfataz(ALP)
Kreatinin kinaz(CK)
CK-MB
Amilaz
Lipaz
Pseudokolin esteraz
Bilirubin(Total,Direkt)
Protein(serum ve vucut sıvıları herbiri)
Albumin
Kollesterol
Trigliserid
HDL Kollesterol
Fosfor(P)
Kalsiyum(CA)
Sodyum (NA) vucut sıvılarında herbiri
Potasyum(K)
Klor(CL)
Magnezyum
Demir(serum)
Demir bağlama kapasitesi
Glukoz tolerans testi (Oral 75 gr)
Glukoz tolerans testi (Oral 100 gr Gebe)
Glukoz tolerans testi Challenger(Oral 50 gr Gebe)
Uzamış OGTT Testi
Glukoz tolerans testi (Kısa OGTT 75 gr 120 dk.)
Post prandial kanşekeri(Tokluk Kan Şekeri)
Glikozile hemoglobin(HbA1C)
Fenitoin
Valproik asit
Karbamazepin
Lityum
Kreatinin Klerens (24/h)
Mikro Albumin (24/h)
Mikro Protein (24/h)
İd.Üre (24/h)
İd.Magnezyum (24/h)
İd.Klasiyum(24/h)
İd.Sodyum(24/h)
İd.Potasyum (24/h)
İd.Klorür (24/h)
İd.Fosfor (24/h)
İd.Ürik Asit (24/h)
İd.Amilaz (24/h)
İd.spot mikroalbumin İd.spot mikroprotein
İd.spot Kreatinin
İd.spot Kalsiyum
İd.spot Glukoz
İd.spot Magnezyum
İd.spot Sodyum
İd.spot Potasyum
İd.spot Klorür
İd.spot Fosfor
İd.spot Ürik Asit
İd.spot Üre
Glukoz (mayi)
LDH (mayi)
Albumin (mayi)
Total Protein (mayi)
Üre (mayi)
Kreatinin (mayi)
Sodyum (mayi)
Potasyum (mayi)
Klor(mayi)
Dren sıvısı Kreatinin
Dren sıvısı Üre
Dren sıvısı Amilaz
Glukoz (B.O.S.)
Mikroprotein (B.O.S.)
LDH (B.O.S.)
GGK (Gaitada gizli kan araması) manuel
KOAGÜLASYON
Protrambin zamanaı (PTZ)
APTT
İDRAR TESTLERİ
İdrar tetkiki(Tam otomatik idrar biyokimyası ve mİkroskopisi)
İdrar tetkiki(Striple Otomatik)
HORMON
Serbest T3
Serbest T4
TSH
FSH
LH
Estradiol (E2)
DHEASO4
Prolaktin
Progestreon
Total hCG
Total Testesteron
Ferritin
Vitamin B12
Folat
Kortizol
İnsülin
Alfa Feto Protein (AFP)
Karsino Embriyojenik Antijen (CEA)
CA-125
CA-15-3
CA-19-9
PSA (Total)
Serbest PSA
Parathormon(PTH)
Anti -TPO
Anti troglobülin Antikor (Anti - TG)
Büyüme Hormonu (GH)
C-peptid
Adrenokortikotropik Hormon (ACTH)
SEROLOJİ
Brucella aglütinasyon testi (Rose Bengal)
Salmonella tüp aglütinasyon testi (Grubel Widal)
VDRL-RPR
C3
C4
IgA(Nefolometrik)
IgG(Nefolometrik)
IgM(Nefolometrik)
Sensitif CRP
ASO (Nefeolmetreik)
CRP (Nefeolmetreik)
Ramatoid Faktör( RF),(Nefeolmetreik)
Total IgE

ELİSA
Anti HAV IgM
Anti HAV IgG
HBsAg
Anti Hbs
Anti HBc IGM
Hbe Ag
Anti Hbe
Anti HCV
Anti HIV
Anti toxo IgM
Anti toxo IgG
Anti Rubella IgM
Anti Rubella IgG
Anti CMV IgM
Anti CMV IgG
HEMATOLOJİ
Sedimantasyon
Tam kan sayımı (Hemogram)
Retikülosit Sayımı
Periferik Yayma

BAKTERİYOLOJİ
Rota (Gaitada)
Rota-Adeno (Gaitada)
Amip -Giardia aranması (Gaitada)
ARB (Balgamda)Boyalı mik.ince.
ARB (Mayiide)Boyalı mik.ince.
ARB (Diğer)Boyalı mik.ince.
ARB (İdararda)Boyalı mik.ince.
Helikobacter pylori direk Antijen
Boyasız Direk mikroskopik inceleme
Leishmania Kan Yayması 906.080
Hücre sayımı (steril sıvı)
Gram Boyama (Mayide)Boyalı mik.İnce.
Gram Boyama (Balgam)Boyalı mik.İnce.
Gram Boyama (Diğer)Boyalı mik.İnce.

KÜLTÜR
Boğaz Kültürü (Bakteri kültürü)
İdrar Kültürü (Bakteri kültürü)
Gaita Kültürü (Bakteri kültürü)
Balgam Kültürü (Bakteri kültürü)
Kan Kültürü (Aerop)
Kan Kültürü (Anaerop)
Yara Kültürü (Bakteri kültürü)
Sperm Kültürü (Bakteri kültürü)
Vagena Kültürü (Bakteri kültürü)
Burun Kültürü (Bakteri kültürü)
Aneorop Kültür (göz)
Aneorop Kültür (Yara Yeri))
Aneorop Kültür (Steril sıvı)
Derin Trekeal Aspirat Kültürü (B.K.D.)
Bronkoalveoler Lavaj Kültürü
Torasentez Kültürü
Eklem sıvısı Kültürü
Katater ucu Kültürü
Üretral Akıntı Kültürü
Kan Kültürü (Katater)
Yara Kültürü (Doku)
Yara Kültürü (Püy)
Solunum Sekresyonlarının Kantitatif Kültürü
Mantar Kültürü
Mantar Tanımlaması
Mantar Tanımlaması ve Antifungal

ACİL LABORATUAR TETKİKLERİ
Glukoz
Kan üre azotu (bun)
Kreatinin
Ürik asit
Alanin aminotransferaz(ALT)
Aspartat transaminaz (AST)
Alkalen fosfataz(ALP)
Laktik dehidrogenaz((LDH)
Gama glutamil transferaz(GGT)
Kreatinin kinaz(CK)
CK-MB
Bilirubin(Total,Direkt)
Protein(serum ve vucut sıvıları herbiri)
Albumin
Kalsiyum(CA)
Fosfor(P)
Sodyum (NA) vucut sıvılarında herbiri
Potasyum(K)
Klor(CL)
Amilaz
Lipaz
Pseudokolin esteraz
Amonyak
Kanda Alkol (Ethanol Testi)
CRP (Türbidimetrik)
Lityum
Valproik Asit
APTT
PTZ
D-DİMER
Glukoz
Laktik dehidrogenaz((LDH)
Protein
Lipaz
İdrar tetkiki(Tam otomatik idrar biyokimyası ve mİkroskopisi)
İdrar tetkiki(Striple Otomatik)
kreatinin (İdrarda)
Sodyum (NA) (idrarda)
Potasyum(K),(idrarda)
Kalsiyum(CA),(idrarda)
Amilaz (idrarda)
Gaitada gizlikan (GGK)
HEMOGRAM
SEDİMANTASYON
Gaita mikroskopisi ve parazit Aranması
Rota (Gaitada)
Rota-Adeno (Gaitada)
Boğaz Kültürü
İdrar Kültürü
Gaita Kültürü
Balgam Kültürü
Kan Kültürü (Aerop)
Kan Kültürü (Anaerop)
Yara Kültürü
Meni Kültürü
Vagena Kültürü
Cerviks Kültürü
Burun Kültürü
Aneorop Kültür (göz)
Aneorop Kültür (Yara Yeri))
Aneorop Kültür (Steril sıvı)
Derin Trekeal Aspirat Kültürü (B.K.D.)
Bronkoalveoler Lavaj Kültürü
Torasentez Kültürü
Eklem sıvısı Kültürü
Katater ucu Kültürü
Üretral Akıntı Kültürü
Kan Kültürü (Katater)
Yara Kültürü (Doku)
Yara Kültürü (Püy)
Korunmuş Fırça (Protected brush) Kateter Kültürü
Mantar Kültürü
Mantar Tanımlaması
Mantar Tanımlaması ve Antifungal
inaktif

KARDİAK TETKİKLERİ
Troponin
Miyoglobin
Kütle (Mass)CK-MB
BNP
Beta hCG
KAN MERKEZİ TETKİKLERİ
ABO+Rh Tayini(Forwart Gruplama)+ABO Revers Gruplama
ABO+Rh Tayini(Forwart Gruplama)Gruplama
Direkt coombs testi (IGG)
İndirect coombs testi
HBsAg
Anti HCV
Anti HIV
SİFİLİZ

Uz. Dr. Eda YILDIZ
Uzman Hekim
Uz. Dr. Sevda SOYDAN
Uzman Hekim
Uz. Dr. Vesile YAZICI
Uzman Hekim
    Kapat
    Kapat
    Kapat
Kocaeli Tıp Dergisi Hekimbaşı Sağlık Gazetesi Hasta El Kitabı HKS Komiteler Kitapçığı
Halkla İlişkiler Komisyonu Kitapçığı Enfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları
  © 2008-2014 Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Web Tasarım & Barındırma Neo